Výměny, vrácení zboží a reklamace

Řadit produkty

Chcete vyměnit velikost nebo vrátit zboží? Pořebujete zboží reklamovat?

 


Postup při výměně velikosti nebo vrácení zboží (do 14 dní)
- zboží zašlete na adresu: SUPER KECKY (prodejna Meta-shop, 1.patro), Lidická 81, Brno 602 00 
- v případě výměny zboží vytvořte novou objednávku, vyberte velikost a do poznámky napiště "výměna" (novou objednávkou si tak automaticky zarezervujete velikost, kterou chcete vyměnit)
- zboží v původním stavu (nepoužité, včetně vysaček atd.), v původní krabici ( nepřelepujte prosím přímo krabici), kterou zabalíte do krabice, igelitové tašky nebo folie.
- přiložíte vyplněný formulář (stáhnout jej můžete také zde), kde vyplníte všechny potřebné údaje a informace
- pro jistotu si ponechejte doklad o zaslání vráceného zboží k nám, z důvodu připadné ztráty zásilky ze strany pošty nebo kurýrní společnosti
- pro urychlení vyřízení nás také můžete kontaktovat na emailu: eshop@super-kecky.cz

Po přijetí vráceného zboží provedeme kontrolu a budeme Vás neprodleně informovat o dalším postupu (emailem nebo telefonicky). V případě výměny velikostí, odesíláme zboží okamžitě po přijetí vráceného zboží. Nikdy neposílejte zboží zpět k nám na dobírku (taková zásilka nebude z naší strany převzata) nebo formou "balík na poštu" či jiným typem služby pro uložení zásilky ( v těchto případech se doba vyřízení/vyzvednutí prodlužuje nebo se k nám vůbec zásilka nedostane)

V případě, že bude poškozena krabice obuvi ( krabice bude přímo přelepena např. lepící páskou, která je potřeba přímo z krabice strhnout), účtujeme si 200,-kč za takto poškozený obal, který je nedílnou součástí zboží. Krabice poškozená (pomačkaná) ze strany dopravce či kurýrní služby se nepovažuje za poškozený obal a poplatek se tak na tuto škodu nevztahuje.

 
Postup při reklamaci zboží

- zboží zašlete na adresu: SUPER KECKY (prodejna Meta-shop, 1.patro), Lidická 81, Brno 602 00 (uschovejte si doklad o zásilce z důvodu případné ztráty zásilky)

Nikdy neposílejte zboží zpět k nám na dobírku (taková zásilka nebude z naší strany převzata) nebo formou "balík na poštu" či jiným typem služby pro uložení zásilky ( v těchto případech se doba vyřízení/vyzvednutí prodlužuje nebo se k nám vůbec zásilka nedostane)

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, budete o tom informován/a prostřednictvím e-mailu a také začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. O stavu/vyřízení reklamace vás budeme informovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Pokud vznikne, i přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, ze strany kupujícího důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plnění (dále jen záruční doba) je 24 měsíců. Za vadu věci nelze považovat případy, kdy:
- kupující vadu sám způsobil
- u věcí prodávaných za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla sjednaná nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci
- se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.
Záruka se tedy nevztahuje na změny vlastností obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v NÁVODU NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU OŠETŘOVÁNÍ OBUVI
Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže kupující předloží reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží u prodávajícího věrohodným způsobem, nejlépe nákupním dokladem. Reklamované zboží by mělo být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace.
Uvědomte si, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Tzn., že při intenzivním užívání může být životnost obuvi podstatně kratší než záruční doba.
Při výstkytu odstranitelné vady (tj. vady, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží) má kupující (zákazník) právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Prodejce vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci. Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li sice o vady odstranitelné, které však brání věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bezvadné nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může smlouvy odstoupit.
Další práva kupujícího, které se ke koupi věci váží nejsou dotčena.
Uvádíme přehled piktogramů základních druhů materiálů používaných na jednotlivých částech obuvi. Tyto piktogramy, protože jejich uvedení přímo na obuvi je povinné, Vám usnadní orientaci v materiálovém složení obuvi a z toho vyplývajících pokynů pro údržbu a ošetřování obuvi.


 
Komunikace a kontakt se zákazníkem

V případě, že nás kontaktujete emailem, zpravidla odpovíme obratem nebo během 1-2 hodin. V případě, že jsme velmi zaneprázdněni vyřizováním dalších dotazů nebo přípravou objednávek, odpovíme do 24 hodin.